Naše usluge

Za organizaciju koja je spremna da se menja.

Naša organizacija radi posao

Mi ćemo biti rame uz rame sa vama i vašim timom kako bismo stvorili sistem koji će funkcionisati.

Mi shvatamo da je svaki sistem jedinstven. Naš pristup primenjuje najbolje prakse organizacionog dizajna, međutim, shvatamo da jedno rešenje neće odgovarati svima. Ne treba vam još jedan konsultant koji će doći, analizirati sistem i predložiti neka unapređenja, a da ne bude uz vas do kraja. Naš cilj je da vam pomognemo da implementirate ta unapređenja i da postanemo deo vašeg rasta i razvoja.

Naše usluge

Iznajmi HR - prepustite nam vođenje vašeg HR departmana

Program za individualni razvoj zaposlenih

Planovi za regrutaciju i zadržavanje zaposlenih

Unapređenje i reinženjering HR procesa

Feedback program - 360 stepeni

Programi za razvoj tima i liderskih veština

Employee Engagement and Employee Relations

Soft Skills Treninzi

Upravljanje performansama

Program za razvoj mentalnog zdravlja

Ako biste voleli da tačno znate KO radi, ŠTA radi i KADA će biti gotovo?

Naša rešenja će vam pomoći da do toga dođete.

Individualni i timski razvoj

Kontinuirani rad sa pojedincima pokazao se kao krucijalan za organizacioni progres. Potpuno je normalno, štaviše poželjno, da vremenom zaposleni razvijaju nove kvalitete i nadograđuju postojeće veštine i znanja. Međutim, da bi bili usmereni u odgovarajućem pravcu, potrebno je prepoznati šta im je zaista neophodno kroz ovo putovanje. 

Individualni rast zaposlenih odnosi se na kreiranje jedinstvenog plana razvoja definisanog u jednogodišnjem vremenskom okviru. Ovaj program se odnosi na postavljanje ličnih kvartalnih ciljeva, kao i individualne treninge i edukacije namenjene veštinama koje je potrebno unaprediti zarad željenih ciljeva. Na ovaj način omogućuje se prostor za napredak kako na ličnom, tako i na organizacionom nivou.

Pored individualnog usavršavanja, timski razvoj pruža jednako važan doprinos kompaniji. Ovakav pristup bez sumnje vodi učvršćivanju poverenja i lojalnosti između zaposlenih i organizacije. Takođe, podstiče kolaboraciju, te jača timski duh i doživljaj pripadnosti, kao jedne od pet bazičnih ljudskih potreba. Grupni treninzi se definišu za timove sa ciljem da se poveća znanje procedura i kvaliteta svakodnevnog posla (radnih zadataka), kao i znanje i kvalitet funkcionisanja u timu (timski rad), što na ukupnom nivou povećava performanse tima. Tehnikama koje primenjujemo, podstiče se saradljivost i timski angažman, prilikom kog se zaposleni međusobno bolje upoznaju. Akcenat se uvek stavlja na interakciju kao glavni faktor učenja i usvajanja novih veština.

Unapređenje procesa i reinženjering

Poboljšanje procesa uključuje praksu identifikovanja, analiziranja i poboljšanja postojećih poslovnih procesa radi optimizacije performansi, usklađivanja sa najboljim svetskim praksama ili jednostavno, radi poboljšanja kvaliteta i iskustva za krajnje kupce.

Proces je definisan kao niz radnji koje preduzimate da biste postigli određene rezultate. Vaš proces zahteva jasnu definiciju. Vaš proces je ono što se dorađuje i unapređuje. Sjajna stvar u vezi ovoga je što svako unapređenje procesa vodi do agilnosti vaše kompanije i obezbeđuje bolji povrat investicije.

Postoji nekoliko različitih metodologija osmišljenih da pomognu vašoj organizaciji da se uhvati u koštac sa poboljšanjem procesa, kao što su Kaizen, Kanban, TQM, Lean Six-Sigma, PDCA, 5S, VMS. Svaka od njih ima za cilj da pomogne vašem preduzeću da identifikuje probleme u procesu, popravi ih i analizira uspeh ili neuspeh tih promena.

Uprkos tom zajedničkom cilju, svaka metodologija odgovara različitim potrebama. Neki se okviri fokusiraju na tehnike poboljšanja Lean procesa, dok se drugi fokusiraju na to da kulturu vaše kompanije stavite na pravo mesto radi poboljšanja procesa. Bez obzira na tehniku o kojoj je reč, sve nam pomažu da sledimo isti cilj: da smanjimo greške, smanjimo rasipanje, poboljšamo produktivnost i povećamo efikasnost.

Upravljanje performansama

Da bismo pratili razvoj kompanije, potrebna je određena mera koja pokazuje koliko efikasno organizacija stremi ka svojim ciljevima i ostvaruje ih. Postavljanje KPI-eva je odličan način da se evaluira uspešnost na različitim poljima. Da biste mogli da kreirate dugoročne ciljeve, potrebno je da se služite određenom merom koja će vam pomoći u procesu donošenja ispravnih i efikasnih odluka.

Performance ili KPI Dashboard je nezamenjiv alat koji prikupljanjem, grupisanjem, organizovanjem i vizualizacijom važnih metrika kompanije, pruža brzi pregled učinka i očekivanog rasta kompanije. Postavljanje KPI-eva omogućava pažlijvo praćenje efikasnosti zaposlenih, pri čemu je moguće identifikovati tzv. Talente i pružiti im prostor za dalje razvijanje potencijala. Takođe, kreiranjem merljivih ciljeva, zaposleni se intrinzično motivišu i podstiču na svrsishodnu akciju.

Performance Management moguće je primeniti na individualnom i grupnom nivou. Lični KPI-evi daju relevantne podatke o pojedincu, njegovom učinku, ciljevima i uspešnosti u ostvarenju istih. S druge strane, grupni KPI-evi definišu se za tim/sektor u okviru kompanije, ali je moguće postavljati ih i na organizacionom nivou. Na ovaj način, utvrđuju se željena postignuća koja nastojimo da ostvarimo u različitim aspekatima poslovanja. Vrlo je važno da ciljevi zadovoljavaju određene kriterijume, pri čemu se primenjuje SMART metodologija. Dakle, cilj mora da bude specifičan (specific), merljiv (measurable), ostvarljiv (achivable), relevantan (relevant) i vremenski određen (time-bound). Ovakvim pristupom, definišu se jasni ciljevi koji zaista doprinose rastu i razvoju zaposlenog, tima, ali i celokupne kompanije.

Agilno upravljanje i HR

HR usluge su usmerene ka ljudima koji čine glavni adut svake kompanije. Implementacija metodologija namenjenih razvoju zaposlenih započinje detekcijom njihovih pain point-a. Prvi krucijalan korak u ovom procesu odnosi se na psihološko profilisanje pojedinaca putem specijalizovanih psiholoških instrumenata koji nam daju relevantne informacije o njihovim karakteristikama. Na osnovu dobijenih podataka moguće je prediktovati ponašanje zaposlenih u radnom kontekstu. Ovakvi pokazatelji su od ključnog značaja za uspostavljanje optimalnog funkcionisanja tima, ali i kreiranje zdrave organizacione klime. 

Celokupan proces procene sastoji se iz primene baterije psiholoških testova usmerenih ka ispitivanju različitih aspekata i kvaliteta pojedinaca koji su bitni za profesionalni ambijent – ličnost, ambicija, unutrašnji potencijali, motivacija, opšte sposobnosti.

Ono što je od najvećeg značaja u procesu rasta i razvoja kompanije, jeste odabir odgovarajućeg kadra i ljudi od poverenja. Korišćenjem specifičnih proverenih, a opet modernih instrumenata, umnogome se olakšavaju i unapređuju procesi selekcije i regrutacije. Organination program namenjen zapošljavanju i osposobljavanju novog kadra, sastoji se iz nekoliko faza: raspisivanja konkursa/headhunting-a, selekcije kandidata na osnovu iskustva i stručnosti, struktuiranog/polustruktuiranog intervjua, psihološke procene i situacionog/konačnog intervjua. Takođe, uvođenje novih zaposlenih u posao (onboarding) je izazovan proces, kako za njih, tako i za poslodavca, te je vrlo bitno poznavati odgovarajuće tehnike koje će doprineti lakšoj i “bezbolnijoj” adaptaciji.