Vešta poslovna komunikacija i kako je postići?

Vešta poslovna komunikacija i kako je postići? Loša komunikacija na radnom mestu, zvuči poznato? Radno mesto spaja različite ljude koji dolaze iz različitih okruženja, sa drugačijim iskustvima i mišljenjima. Veština komuniciranja je aktivnost koja se može naučiti, uvežbati i usavršiti. Kvalitetna komunikacija je ključ uspeha, i od velikog je značaja za napredak svake organizacije. Loša …

Vešta poslovna komunikacija i kako je postići? Read More »

Šta je Layout planiranje?

Šta je Layout planiranje? Kao jedan od preduslova uspešnog poslovanja smatra se dobar raspored elemenata u prostoru. Layout planiranjem donose se odluke o najboljem fizičkom rasporedu svih resursa koji zauzimaju prostor u određenom objektu. Evidentno je 6 tipova Layout-a, i to: Fiksno pozicionirani layout Procesno-orijentisani layout Layout kancelarije (office layout) Layout maloprodaje Layout skladišta Proizvodno-orijentisani …

Šta je Layout planiranje? Read More »

5S – najpopularniji koncept organizacije radnog mesta na svetu!

5S – najpopularniji koncept organizacije radnog mesta na svetu! Pojam i značaj 5S: Pojam 5S nastao je kao skraćenica 5 japanskih reči, a predstavlja metodu za organizaciju radnog prostora, radi oslobađanja od gubitaka koji se javljaju kao rezultat neurednog radnog okruženja. Seiri – Organizovati (Sort) Seiton – Sve na mestu (Set in order) Seiso – …

5S – najpopularniji koncept organizacije radnog mesta na svetu! Read More »

8 vrsta rasipanja koji uzrokuju gubitke u vašoj organizaciji

8 vrsta rasipanja koji uzrokuju gubitke u vašoj organizaciji Već je poznato da se Toyota proizvodni sistem naziva i Lean, a sama ideja Lean-a zapravo je smanjenje, odnosno eliminacija svih vrsta rasipanja koja uzrokuju gubitke. Postoji 8 vrsta rasipanja: 1) Prekomerna proizvodnja2) Transport3) Čekanje/zastoji4) Prekomerna obrada5) Nepotrebno kretanje6) Zalihe7) Škart8) Neiskorišćen ljudski potencijal Radi identifikacije …

8 vrsta rasipanja koji uzrokuju gubitke u vašoj organizaciji Read More »

Statistika projektnog menadžmenta koju ne smete ignorisati

Statistika projektnog menadžmenta koju ne smete ignorisati Za početak, kao i uvek, malo teorije. Projektni menadžment je primena znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti sa ciljem ispunjenja očekivanja i zahteva zainteresovanih strana. Efekti koji se postižu primenom projektnog menadžmenta ogledaju se u značajnim vremenskim i finansijskim uštedama. Kada je reč o samoj statistici, …

Statistika projektnog menadžmenta koju ne smete ignorisati Read More »

Mali vodič kroz Six Sigma metodologiju

Mali vodič kroz Six Sigma metodologiju Poznato je da je koncept Six Sigma nastao još sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Implementirala ga je kompanija Motorola za analizu procesa proizvodnje i eliminaciju defekata, kada je u svom poslovanju usvojila, tada novu, filozofiju “zero defects”. Radeći na ovaj način, postali su sposobni za stvaranje pouzdanih proizvoda i …

Mali vodič kroz Six Sigma metodologiju Read More »

12 razloga zašto je potrebno uvesti sistem upravljanja kvalitetom

12 razloga zašto je potrebno uvesti sistem upravljanja kvalitetom Šta je zapravo kvalitet? Ako pođemo od toga da je kvalitet prisutan u svakodnevnom životu, nameće se potreba za njegovim sveobuhvatnim izučavanjem. Postoji pet pristupa u definisanju kvaliteta: Filozofski transcendentni pristup  Ekonomski pristup zasnovan na proizvodu Pristup ekonomije, marketinga i operativnog upravljanja zasnovan na korisniku Pristup …

12 razloga zašto je potrebno uvesti sistem upravljanja kvalitetom Read More »

Razvoj zaposlenih kroz treninge i kurseve

Razvoj zaposlenih kroz treninge i kurseve Uspešne kompanije se razlikuju od onih drugih po tome što njihovu organizacionu kulturu karakterišu standardi koji podstiču organizaciono ponašanje usmereno na stalni rast i razvoj, a ne na sigurnost i prosečnost. Razvoj zaposlenih kroz treninge i kurseve smatra se ključnim instrumentom proaktivnog delovanja savremene kompanije u odnosu na postojeće …

Razvoj zaposlenih kroz treninge i kurseve Read More »